Zainstaluj Adobe Flash player
Logo programu Rising Star

Czy następcą „X Factor” w ramówce TVN-u będzie „Rising Star”? Ruszyły spekulacje na temat widowiska, które zastąpi dotychczasowy muzyczny show stacji. Dalej »

Justyna Kurowska | fot. Onet.pl

Miała przed sobą wiele pla­nów, ale w tyle głowy cały czas pa­li­ła się czer­wo­na lamp­ka, że może być ob­cią­żo­na ge­ne­tycz­ną cho­ro­bą. Zdro­wot­na bomba wy­bu­chła, gdy naj­mniej się tego spo­dzie­wa­ła. – Atak­sja za­bie­ra mi po­wo­li całe życie – mówi Ju­sty­na Ku­row­ska, która w 2003 roku wy­gra­ła pro­gram „Ka­wa­ler do wzię­cia”. Dla­cze­go mimo że po­ko­na­ła 25 uczest­ni­czek, ty­tu­ło­wy ka­wa­ler nie oka­zał się jej księ­ciem na bia­łym ru­ma­ku? Czy 33-let­nia Ju­sty­na za­ak­cep­to­wa­ła swój obec­ny stan zdro­wia? Dalej »

Logo programu The X Factor

Na antenie TVN nie pojawi się już kolejna edycja programu „X Factor”. Były juror Kuba Wojewódzki ogłosił właśnie, że polska edycja reality show przeszła do historii. Dalej »

Logo programu "SuperSTARcie"

Nowy show TVP2 „SupersTARcie” ogląda tylko milion widzów – mniej, niż gromadzą wówczas konkurencyjne stacje, a widownia spada z odcinka na odcinek. Dalej »

Uczestnicy programu "Rolnik szuka żony" | fot. TVP

W ubiegłym tygodniu największą oglądalnością w telewizji wśród programów rozrywkowych ponownie cieszył się show „Rolnik szuka żony”, który przekroczył granicę 4 mln widzów. „Taniec z Gwiazdami 15″ oglądało o ponad 300 tys. oglądających mniej. Dalej »

Joanne Borgella | fot. Neilson Barnard

W wieku 32 lat zmarła Joanne Borgella – wokalistka, uczestniczka 7 edycji amerykańskiego „Idola” i modelka. Dalej »

Małgorzata Maier | fot. malgorzatamaier.pl

Gdy 13 lat temu zde­cy­do­wa­ła się wziąć udział w „Big Brotherze”, nie zda­wa­ła sobie spra­wy, że jej życie w jed­nej se­kun­dzie ulegnie ogrom­nej zmia­nie. Nie spo­dzie­wa­ła się rów­nież tego, że te­le­wi­zja wy­kreu­je ją na czar­ny cha­rak­ter, a tym samym bę­dzie cie­szy­ła się ogrom­ną sławą, ale tą naj­gor­szą z moż­li­wych. Czy dziś lu­dzie prze­sta­li po­strze­gać w niej wy­łącz­nie wred­ną blon­dyn­kę? Dla­cze­go już nie pali? I czemu (mimo lek­cji u To­ma­sza Zu­bi­le­wi­cza) nie zo­sta­ła pre­zen­ter­ką po­go­dy? W pierw­szym od lat wy­wia­dzie Mał­go­rza­ta Maier od­po­wia­da bar­dzo szcze­rze na wszyst­kie py­ta­nia. Dalej »

Jury programu MasterChef | fot. TVN

W cenniku reklamowym TVN na listopad spoty są średnio o 30,5 proc. tańsze niż rok wcześniej. Najwięcej trzeba wydać na reklamy przy programach „MasterChef 3″ i „Mam Talent! 7″. Dalej »

Jurorzy programu Mam Talent | fot. TVN

W sobotę, 18 października, poznaliśmy 40 półfinalistów siódmej edycji programu „Mam Talent!”. Kto weźmie udział w odcinkach na żywo? Dalej »

Kadr z animacji "The LEGO Movie" | fot. Warner Bros

Producent znanych na całym świecie klocków LEGO planuje reality show, w którym widzowie obserwowaliby zmagania uczestników o miano najlepszego budowniczego. Dalej »